SERIJA "TAJNE" - EPIZODE:

GLUMCI

GLUMCI - ULOGE:

Jelena Jovanova - Marina Franić
Filip Juričić - Nikola Šeper/Danijel Rimac
Ksenija Pajić - Brigita Franić
Aleksandar Cvjetković - Ivan Franić
Monika Mihajlović - Barbara Franić
Vinko Kraljević - Jerko Šeper
Stjepan Perić - Filip Petrić
Mladen Čutura - Miro Petrić
Jasna Bilušić - Višnja Petrić
Mladen Kovačić - Sebastijan
Fran Vuger - Marko
Filip Palčić - Džoni
Katarina Baban - Valentina
Iskra Jirsak - Nena
Marko Cindrić - Goran
Dominik Antolin - Borna
Ruđer Brkić - Davor
Ana Hrastinski - Lea
Nola Tkalčević - Maja
David Šikić - Nikola Šeper (dečak)
Lorena Marković - Marina Franić (devojčica)